Het beoefenen van aandacht toont ons een eenvoudige, maar duidelijke weg voor het loslaten van onze verkramptheid en voor het opnieuw in verbinding treden met de eigen wijsheid en vitaliteit. Zo nemen we verantwoordelijkheid voor de richting en de kwaliteit van ons leven, onze relaties met anderen en het allerbelangrijkste: de relatie tot onszelf.


Jon Kabatt Zinn, grondlegger Mind-Based-stress -reduction